Předhradí získalo v aukci bývalý pivovar

Obci Předhradí se s pomocí Pardubického kraje podařilo získat v aukci areál bývalého pivovaru. Ten sousedí s hradem Rychmburk, který je v majetku kraje. Obec nakonec pivovar vydražila za 1 260 000 korun.


Zchátralý, ale strategicky umístěný brownfield je důležitý pro návštěvnické zázemí hradu. Jeho zakoupení proto doporučovala i pracovní komise pro využití hradu po odchodu klientů Domova na hradě Rychmburk. Dokončení odchodu je plánováno v příštím roce.

Pracovní komise složená z představitelů kraje, zástupců obcí a odborníků v památkové péči společně s týmem profesora Václava Girsy z fakulty architektury ČVUT hledá od prosince roku 2016 varianty příštího využití hradu. Hrad nemá žádné zázemí a přístup k němu je dopravně omezený, takže památkově chráněný pivovarský areál může sehrát významnou roli pro jeho budoucí provoz.

„Je to velmi dobrá zpráva. Domluvili jsme se, že obci pomůžeme dotací a jsem rád, že se podařilo vydražit areál za cenově přijatelných podmínek. Všechny studentky profesora Girsy, které pracovaly na studiích využití, s areálem už počítaly a s různou dávkou invence a odvahy ho přetvářely. Věřím, že by obec mohla uspět se žádostí o evropskou dotaci z programu IROP, což by vše velmi ulehčilo,“uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, jenž pracovní skupině k využití hradu Rychmburk předsedá.

Z výsledku aukce měl radost i dražitel, starosta Zdeněk Mikšovský: „Tento moment je pro další budoucnost Rychmburku klíčový a věřím, že s Pardubickým krajem budeme dál úzce spolupracovat v rozvojových projektech,“ řekl starosta. Dalším krokem podle něj bude zadání stavebně historického průzkumu objektu a vypracování studie jeho využití. Důležité slovo přitom budou mít i památkáři. „Teprve pak budeme moci u každého konkrétního objektu diskutovat o tom, jak s ním přesně naložíme,“ dodal starosta Zdeněk Mikšovský.

Zdroj: https://chrudimsky.denik.cz/ | Autor: Marek Nečina | Foto: Fotografie z prezentace studentek ČVUT v Předhradí

Nejlepší čas strávený se sklenkou piva je samozřejmě - české online casino

Strávit čas s přáteli hraním vzrušující hry!