PIVO JAKO OZDRAVNÝ NÁPOJ: ČEŠTÍ VĚDCI JSOU NA CESTĚ K DOKONALÉMU CHMELOVÉMU MOKU

Málokdo, i z řad pravidelných pivařů, asi ví, že chmel obsahuje řadu látek, které by se daly využít v lékařství – některé z nich mají dokonce protirakovinné účinky. Jejich obsah v chmelu, případně ve výsledném pivu, je však zatím velmi nízký.


Vědecký tým z Ústavu molekulární biologie rostlin – Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích (ve spolupráci s Chmelařským institutem v Žatci) ale nyní objevil slibnou cestu, jak to možná změnit.

Řada látek obsažená v chmelu není důležitá jen při výrobě piva, ale má také léčivý potenciál. Příkladem jsou třeba hořké kyseliny a prenylflavonoidy. Ty mají protizánětlivé účinky, dají se využít jako sedativa či dokáží nahradit nedostatek hormonu estrogenu u žen při menopauze. V posledních letech se intenzivně studují protirakovinové účinky prenylflavonoidů.

Množství těchto látek v chmelu je ale nízké, a proto se již řadu let hledají cesty, jak jejich obsah či efektivitu jejich získávání zvýšit. Pozornost vědců se soustředí na studium dědičné informace chmelu s cílem co nejlépe poznat molekulární podstatu tvorby léčivých látek.

V posledních letech se několika vědeckým týmům podařilo objevit některé geny (tzv. transkripční faktory), které se podílejí na řízení tvorby prenylflavonoidů a hořkých kyselin a byla provedena řada pokusů, jak tyto řídící geny ovlivnit. Doposud se ale nikomu nepovedlo připravit rostlinku chmele se zvýšeným obsahem těchto látek pro efektivní výrobu léčiv.

Nyní ovšem svitla naděje: čeští vědci popsali a prozkoumali další 2 transkripční faktory, které řídí finální kroky tvorby hořkých kyselin a prenylflavonoidů. Vnesením těchto transkripčních faktorů do chmelu se podařilo v listech aktivovat geny podílející se na tvorbě léčivých látek na 40 až 60 násobně vyšší úroveň oproti původním rostlinám.

Navíc v rostlinách chmelu došlo také k ovlivnění dalších výrobních drah a genů, které patrně zvýšenou produkci léčivých látek dále podporují. Pečlivá analýza všech genů v ovlivněné rostlině zároveň neprokázala aktivaci žádných genů, které by měly nepříznivý vliv na rostlinu chmele (fyziologie, růst a vývojové procesy). Výsledné rostliny navíc lépe rostly a měly vyšší obsah chlorofylu. Cesta k léčivým tabletkám či přímo ozdravnému pivu z modifikovaného chmelu ovšem bude ještě dlouhá.

Zdroj: https://techfocus.cz/

Nejlepší čas strávený se sklenkou piva je samozřejmě - české online casino

Strávit čas s přáteli hraním vzrušující hry!