Prazdroj podpoří v Plzni prospěšné projekty částkou až 3 miliony korun

Plzeňský Prazdroj vyhlašuje další ročník svého grantového programu Prazdroj lidem. Cílem je tentokrát pomoci znovu nastartovat život v Plzni a aktivně podpořit obnovu společenského života i ekonomiky. Na veřejně prospěšné projekty přispěje až 3 miliony korun.


„Velkou společenskou výzvou nás všech je znovu nastartovat život v naši zemi. Jsme součástí iniciativy Nastartujme Česko a aktivně podporujeme obnovu společenského života i české ekonomiky. Víme, že klíčovou roli v návratu k běžnému životu mají komunity, místní spolky a iniciativy zaměřené na prospěšné aktivity ve svém nejbližším okolí. Chceme proto podpořit organizace, které mají zajímavé nápady, jak znovu rozběhnout komunitní život či jak zapojit lidi do sousedských aktivit,“ říká Petr Kofroň, manažer plzeňského pivovaru.

Grantový program Prazdroj lidem chce letos přispět k oživení veřejného prostoru v Plzni a vylepšit tak život ve městě místním obyvatelům i návštěvníkům. „Hledáme takové projekty, které zapojí místní obyvatele do dění ve městě, napomohou znovu nastartovat komunitní život a bořit obavy ze setkávání, které ve společnosti po COVID 19 přetrvává,“ dodává Petr Kofroň.  

Jednotlivé projekty vyhodnotí odborná grantová komise a vybere ty, které plzeňský pivovar finančně podpoří. O speciálním bonusu pro vybrané projekty rozhodne hlasování veřejnosti, to určí, které tři projekty považují obyvatelé Plzně za nejpotřebnější. Projekty s nejvyšším počtem hlasů obdrží bonusovou částku 50 000 Kč, 30 000 Kč a 20 000 Kč. Do hlasování budou zapojeni i zaměstnanci pivovaru, kteří vyberou tzv. zaměstnanecký projekt, do jehož realizace se následně budou moci zapojit. Celkově pivovar podpoří vybrané projekty částkou až 3 miliony korun.

Své projekty a nápady mohou přihlašovat neziskové organizace nejen se sídlem v Plzni, ale i ty, které aktivně působí na území města, a to až do 17. 7. 2020 na webu www.prazdrojlidem.cz.

Zdroj: https://www.prazdroj.cz/

Nejlepší čas strávený se sklenkou piva je samozřejmě - české online casino

Strávit čas s přáteli hraním vzrušující hry!