Plzeňský generální vikář požehnal jubilejní desáté velikonoční várce Pilsner Urquell pro papeže