Pivovar Litoměřice je po rekonstrukci. Díky programu MPO na regeneraci brownfieldů se v něm zase bude vařit pivo

Od druhé poloviny příštího roku se v pivovaru Litoměřice opět začne vařit pivo. Unikátní architektonický areál se letos dočkal rekonstrukce, a to díky programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který byl schválen v rámci platformy RESTART, a který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a implementuje agentura CzechInvest.


Pivovar byl dostavěn v roce 1739. V současnosti ale byly jeho prostory nevyužívané a chátraly. Revitalizací a podnikatelským využitím části budovy bude celý areál oživen. Postupnou rekonstrukcí dalších budov pivovaru, částečnou opravou rozsáhlého podzemí a kultivací pivovarského dvora v příštích letech areál přiláká nejen podnikatele, ale i běžné návštěvníky,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková a dodává: „Počítá se s tím, že od druhé poloviny roku 2020 se tam opět začne vařit pivo. A to je smysl celého programu, měnit chátrající a nevyužívané prostory tak, aby se do nich vrátil život. Příští rok budeme proto v podobných projektech pokračovat.“

MPO podpořilo rekonstrukcí ve výši 11 475 000 Kč, tedy 51 % celkových způsobilých výdajů 22 mil. Kč. Investorem bylo město Litoměřice a zhotovitelem INSKY spol. s r.o. z Ústí nad Labem.

Předmětem projektu byla rekonstrukce, stavební úpravy a přípojky technické infrastruktury stávajícího objektu – jižní části východní budovy A (bývalé lahvárny) na prostory minipivovaru (varnu, šrotovnu, zázemí pro zaměstnance, sklad, vodní hospodářství a kotelnu). S rekonstrukcí se začalo v letos v lednu a v prosinci bylo hotovo. Nájemce už byl vybrán, v dubnu příštího roku začne instalovat potřebné technologie a od druhého pololetí se začne s výrobou piva.

MPO v příštím roce vyhlásí čtvrtou výzvu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. V současné době CzechInvest eviduje 15 předběžných žádostí a konzultuje dalších cca 20 projektů. Další výzvy pak budou vyhlašovány až do roku 2022.

Město Litoměřice úspěšně realizuje i druhý projekt, který se týká rekonstrukce Kasáren pod Radobýlem. Dokončení se předpokládá v prosinci příštího roku. MPO na projekt poskytlo dotaci 14 mil. Kč, tedy 75 % ze způsobilých výdajů ve výši 19 mil. Kč. Litoměřice se rovněž chystají do čtvrté výzvy přihlásit třetí projekt na rekonstrukci další části areálu bývalého pivovaru. Zde plánují např. restauraci, drobnou výrobu apod.

O podporu z programu mohou žádat kraje a obce, které se nacházejí na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů vymezených „Strategií regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“. Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Zdroj: https://www.mpo.cz/ | Foto zdroj: https://www.litomerice.cz/

Nejlepší čas strávený se sklenkou piva je samozřejmě - české online casino

Strávit čas s přáteli hraním vzrušující hry!