ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN: Příchod svobody pomohl obnovit slávu českého piva

Pro české pivovarnictví je posledních 30 let obdobím renesance. Loni uvařilo 450 českých pivovarů rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva, z toho více než pět milionů hektolitrů směřovalo za hranice. Výrobci piva přicházejí s progresivními koncepty a obsazují nové trhy…


Poté, co za komunismu přešly pivovary nuceně do vlastnictví státu, pod taktovkou centrálně plánující komise obor uvadal. Mnoho pivovarů bylo zavřeno, neinvestovalo se, dosazení vedoucí neměli motivaci vyrábět kvalitně. Obor přežíval jen díky konkrétním jednotlivcům, kteří udržovali stavovskou čest navzdory systému.

Po revoluci se všechno změnilo. Vaření piva se opět dostalo do soukromých rukou a české pivovarství prožívá dlouhodobý bouřlivý rozvoj. Nově vznikly nebo byly znovuobnoveny desítky pivovarů, minipivovary rostou po stovkách. Lidé, kteří za touto obrodou stojí, mohou být na své úsilí hrdí. Setkávání nad oroseným půllitrem je pevnou součástí naší národní kultury.

Pivovarnictví je také důležitou součástí české ekonomiky. Na 450 českých pivovarů vloni uvařilo rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva. Sektor ročně odvede na daních zhruba 30 miliard korun a vytváří pracovní příležitosti pro 65 tisíc lidí. Dalších 20 miliard korun pivovary každoročně zaplatí svým dodavatelům, kteří jsou z 90 procent z České republiky. Pivovary jsou významnými odběrateli produkce českých zemědělců.

Na straně odbytu je na pivovary navázáno téměř 40 tisíc restauračních provozoven, které zaměstnávají dalších přibližně 160 tisíc osob. Pivo tvoří v průměru 25 procent tržeb v českém pohostinství.

Také vývoz českého piva dlouhodobě roste a v loňském roce dosáhl rekordní úrovně 5,2 milionu hektolitrů, což je již téměř čtvrtina z celkové produkce českých pivovarů. Tuzemským pivovarům, včetně těch malých, se daří obsazovat nové trhy a přicházet na ně s moderními koncepty české hospody.

Úroveň gastronomických služeb ovšem roste i v tuzemsku a nemalou měrou k tomu přispívá právě pestrá nabídka piva – počínaje vyhlášeným českým ležákem přes v Česku výrazně méně zastoupená piva svrchně kvašená až po nejrůznější speciály. S nimi pivovary přicházejí k různým příležitostem v průběhu celého roku, největší množství jich ale najdeme v nabídce koncem září okolo svátku svatého Václava. Tento patron české země je zároveň patronem všech pivovarníků a na jeho i jejich počest pořádá Český svaz pivovarů a sladoven již sedm let Dny českého piva. Na rozdíl například od vyhlášeného mnichovského pivního festivalu jsou Dny českého piva svátkem, který se slaví ve všech dobrých hospodách po celé zemi a je tak dostupný každému, kdo má rád české pivo.

Bohaté zastoupení pivovarů v regionech dalo vzniknout i novému turistickému trendu. Pivní turistika má významný ekonomický přínos zejména pro vesnice a menší města. Pivovary různé velikosti nabízejí rozličné druhy a chutě piv, ale také možnost nahlédnout do výroby, navštívit muzeum či jinou aktivitu. Přibývá takzvaných pivních stezek, které propojují místa spojená s vařením piva a umožňují spojit návštěvu lokálního pivovaru či hospody s pěší či cykloturistikou. To přináší život do regionů, které by jinak jen těžko hledaly jinou atraktivitu. O pivní turistiku každoročně stoupá zájem tuzemských i zahraničních návštěvníků.

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/

Nejlepší čas strávený se sklenkou piva je samozřejmě - české online casino

Strávit čas s přáteli hraním vzrušující hry!