„Návrh obnovy tak měl tři zásadní roviny. Očistit hodnotné části stavby od necitlivých přestaveb, navrhnout efektivní provozní řešení výrobních prostor a nových funkcí a doplnit stavbě soudobý architektonický výraz, adekvátní novému využití. Rekonstrukce probíhá ve více etapách. V první, dokončené fázi, bylo jejím předmětem zprovoznění pivovaru, testovacího minipivovaru se šalandou a pivnice, včetně všech nezbytných zázemí. Klíčové provozy pivovaru umisťujeme v rámci stavby tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor a zatraktivnili tak celé nejbližší okolí. Pivnici směrujeme do náměstí a novými okny propojujeme s pivovarským dvorem. Ve varně, po obnově původního velkorysého prosklení, vzniká atraktivní průhled z náměstí skrz pivovarský dvůr až do zámeckého parku,“ udáví architekti Tomáš Henel, Ondřej Fiala a Eva Hrubanová.

„Veškerá provozní a technická zázemí jsou skrytá v prostorách sklepů a podkrovích. V designu stavby jsme zvolili přístup, kdy se primárně snažíme využít její prostorové kvality, odprezentovat původní materiálové a konstrukční řešení a případně také rekonstruovat zásadní prvky do původní podoby. V místech, kde bylo třeba navrhnout nové části související s dnešním provozem, se naopak chováme zcela současně. Se soudobým tvaroslovím i materiály, vždy s důrazem na funkčnost a pravdivost celkového přístupu,“ dodávají k projektu, který trvalo od projektu realizovat více jak dva roky.

Právě celkové pojetí interiéru spojené s jednoduchými materiály a ohledem do historie dělá projekt tak zajímavý. Obnažené oranžové zdivo kombinované s omítkou a dřevěnými stoly vytváří atmosféru pivovaru. Tmavé sklepení s obnaženými kameny pak navozuje správný řemeslný nádech vaření piva. Dřevěný kusový i vestavěný nábytek a dveře pak interiér zateplují. Bonusem celého projektu je venkovní posezení a řešení veřejného prostranství včetně vzrostlých stromů.

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti-02

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti-03

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti-04

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti-05

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti-06

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti-07

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti-08

pivovari-pivovary-novinky-historicky-pivovar-v-kamenici-nad-lipou-byl-zrekonstruovan-a-otevren-verejnosti-09